Projectes

Foto:  ACT -ACROBATIC CIRCUS TROUPE/Katwe – Uganda

AcompaNYANT pEr avanÇar

DROM acompnya projectes ja en marxa i els que necessiten suport a partir d’una nova idea.

LA FINALITAT ÉS SEMPRE  LO BÉ COMÚ

Desde la Terra (Agrobiodiversitat/Natura) a l´ Art  i viceversa

Projectes  per  zona geogràfica per la diversitat en l’ actuació:

LOCAL        Catalunya /Peninsula Ibérica

AFRICA       Art i Cultura / Agrobiodiversitat

GLOBAL     Projectes globals i en altres zones del Planeta

Local

Africa

Global

© 2022  DROM CULTURA - Desenvolupament Web   ETL Digita Services