Novembre-Desembre 2022 visitant els amics de ARBAMINCH CIRCUS  &THEATRE GROUP al sud d’Etiòpia. Les terres de GAMO HIGLANDS exponents d’una agricultura ecològica tradicional amb una gran varietat de cultius de cereals. Els pobles indígenes de la vall del riu Omo, on continua la vida ancestral dedicada als ramats  i l’agricultura de subsistència,  però en companyia dels mòbils i els Kalashnikovs.

Impressionant l’edifici de la GAMO DEVELOPMENT ASSOCIATION, seu d’una potent associació dedicada a l’ajuda social de la regió Gamo i al manteniment i protecció de les cultures tradicionals i actuals. Malgrat la bellesa de la natura, el problema de la sequera afecta i molt l’agricultura i els ramats i per tant la supervivència dels pobles indígenes. A les ciutats el problema de les deixalles és enorme, falten serveis de recollida, punts controlats d’abocaments  i també xarxes d’aigües residuals.  Necessitat urgent d’inversions en l’educació, la sanitat. Manca de quadres preparats per ocupar els llocs de treball que ajudin al desenvolupament.